Historie

Firmaet ble etablert i 1957 som eneeierforetak med firmanavnet "Byggmester Trygve Aas". I 1974 ble dette firmaet omgjort til aksjeselskap, og fra 1977 til juni 1980 var firmaet et arbeidsfelleskap med Nordal AS. Dette selskapet ble omdannet til aksjeselskap i 1980 med navnet "Aas & Nordal AS."
I januar 1999 ble firmastrukturen endret ved en oppsplitting av entrepenørvirksomheten og eiendomsdelen i selskapet. Eiendomsenheten beholdt det opprinnelige firmanavnet, og det nye entrepenørselskapet fikk navnet "Aas & Nordal Entrepenørforretning AS".
Firmaets filosofi er allsidighet. En forsøker å utføre byggeoppdrag innen alle typer entreprisekontrakter. I tillegg utføres service og skadesanering.
rodekors02 barebildesessvoll02 barebilde