Bedriften

Orientering om bedriften
Aas & Nordal Entreprenørforretning as har siden juni 2007 hatt rammeavtale med Akershus Fylkeskommune.Oppdragene forAFK består av vedlikehold,nybygg på videregående skoler og tannklinikker.
Aan har siden 2005 hatt rammeavtale med Akershus Universitetssykehus.Oppdragene her består stort sett av vedlikehold og omgjøringer på sykehuset og på Ahus sine byggninger (avdelinger).
Startet i 2002 en omfattende rehabilitering av ulike byggninger på Skrivergården Hovind Østre i Ullensaker, i sammarbeid med byggherre Halvor Tangen og Riksantikvaren.Vi startet med låven i 2002-2004 og Hovedbyggningen 2005-pågår.Sommer 2010 begynte vi med staburet dette arbeidet pågår.

For øvrig har bedriften mange prosjekt av forskjellig størrelser for Lørenskog, Skedsmo, Nannestad og Sørum kommune.


Kvalitetspolitikk

Aas & Nordal har behov for konsulentbistand innen diverse prosjekteringsoppgaver.
For øvrig benyttes lokale leverandører, underentreprenører o.l.
Det dreier seg om tjenester for graving og masseflytting, stålarbeidere samt malere og gulvleggere,
spesielle murerarbeid, elektro, VVS, spesielle fasademontering, etc. samt materialleveranser til byggeplassene.

Ledelsen og ansatte søker å utføre arbeidet med høyest mulig kvalitet og med størst mulig sikkerhet mot feil og skader / ulykker.
For å oppnå dette motiveres både ledelse og ansatte til å innarbeide KS-systemet i sitt daglige arbeide
slik at det hele blir en del av bedriftskulturen.
For å oppnå riktig kvalitet forlanges det at ansatte på alle nivåer samt øvrig tilknyttet personell og bedrifter
alltid arbeider for å høyne kvaliteten på vår service.
Ledelsen anser at de systemer som her blir beskrevet vil føre til at den kvalitet som er ønsket av kunden
vil bli tilfredsstilt på best mulig måte.

Forretningsidé

Aas og Nordal Entreprenørforretning AS skal tjene offentlige og private byggherrer med entreprenørtjenester, prosjektering og konsulentoppdrag.
Firmaet skal levere tjenster innen alle kategorier entrepriser som til enhver tid er gjeldende for bransjen.
Størrelsen på kontraktene må være i henhold til fimmaets ressursevne.


Visjon
Aas og Nordal Entreprenørforretning AS skal være en allsidig byggentreprenør på Romerike.
Et av firmaets viktigste kjennetegn er medarbeidere med høy kompetanse som setter kundene i fokus.
En kunde skal kunne være sikker på at det blir levert riktig kvalitet til rett tid og til riktig pris.
Dette skal gjennomføres bl.a med bruk av KS-systemet som er utviklet for firmaet.
Dersom firmaet har fomøyde medarbeidere får de også fomøyde kunder.
Firmaet ser på medarbeideme som den viktigste ressursen og skal gjøre firmaet til en attraktiv arbeidsplass.
Firmaet skal til enhver tid to i bruk effektiv og relevant ny teknologi for å være konkurransedyktig.


Styret/Eiere:

Ole-Martin Haug
Terje Kjærvik
Bjørn Aamold
Roy Nordal

Regnskapfører:
KR Økonomi AS
Trondheimsveien 65 B
2040 KLØFTA