Prosjekt

Ferdigstilte prosjekt

Stensåsen Søndre btr. 1 & 2

Smedhagen Park btr. 3 & 4

Egnerkvartalet

Parkeringshus (Triaden)

Fremtidige prosjekt

Villbergskogen btr.2