Prosjekt

Ferdigstilte prosjekt

Stensåsen Søndre btr. 1 & 2

Smedhagen Park btr. 3, 4 & 5

Egnerkvartalet

Parkeringshus (Triaden)

Fremtidige prosjekt

Smedhagen Park btr. 6 & 7