Rehabilitering / restaurering 2020

Restaurering av historisk tak på Stallgården ved Eidsvoll Verk

Stallgården, designet av arkitekt Finn Knutsen og bygget i 1909 ved Eidsvoll verk, fikk 800.000 kroner fra Kulturminnefondet for å restaurere det skadede taket. Konstruksjonen hadde store skader og måtte delvis erstattes for å bevare byggets kulturhistoriske verdi.

Stallgården, som er på cirka 1.200 kvadratmeter, er inndelt i Ridehuset, Stallen, Ungstallen, Vognskjulet og Automobilstallen. Bygningen er et historisk interessant bygg som rommer Nordens største private samling av vogner, inkludert Eidsvolls første bil, en Napier fra 1908. Bygget har en viktig kulturell og funksjonell rolle ved Eidsvoll verk, og huser et museum for skogsdriften ved verket.

Prosjektdetaljer

Oppdragsgiver: Mathiesen Eidsvold Værk

Arbeid utført: Arbeidet innebar demontering av den eksisterende takkonstruksjonen og gjenoppbygging av taket med tårn og arker, samt maling i originale farger. Dette arbeidet var viktig for å sikre at Stallgården fortsetter å være en verdsatt del av Eidsvoll verk og et sentralt element i det lokale kulturmiljøet.