Hafjelltunet

  Kontaktinfo

  Seksjonseier 1:

  Seksjonseier 2:

  Seksjonseier 3:

  Hvis leiligheten leies ut:

  Reklamasjon

  Beskriv din reklamasjon så nøye som mulig.


  Ved reklamasjon på bad:

  Fyll inn kabin nr (står ved vannfordelingsskap):

  ¨

  Ved reklamasjon på ventilasjon:

  Fyll inn modelltype:

  Vilkår ved innsending av reklamasjon*

  En reklamasjon etter overtakelse gjelder hovedsakelig skjulte feil og mangler i leiligheten, samt funksjonalitet av strøm, vann, ventilasjon og varme som ikke er å anse som et driftsanliggende. Ser vi at henvendelsen ikke går under forhold som gir grunnlag for reklamasjon, vil kunde bli fakturert for de kostnader som påløper i saken. Avdekkes det brukerfeil, eller manglende vedlikehold i forhold til leilighetens FDV dokumentasjon, vil dette også være et grunnlag for at kunde blir fakturert for påløpte kostnader.