prosjektutvikling

Vi har bred erfaring fra alle våre oppdrag og besitter kompetanse på prosjektledelse og prosjektgjennomføring i eget hus. Vi har også faste konsulenter som hjelper oss raskt med prosjektering av arkitektur, RIB, RIG, LARK og RIBrann, slik at vi raskt kan utvikle ideer til realitet.

Ønsker du et samarbeid?

Ønsker du et samarbeid, eller har du en tomt som vi kan utvikle?

Vi inngår gjerne samarbeid, enten der vi selv fungerer som prosjektleder, som konsulent/rådgiver eller som utførende, ledet av andre. Vi kan også sluttføre prosjekter som er påbegynt av andre. 

En av våre største styrker er fleksibilitet, i tillegg til å besitte nevnt kompetanse, så har vi mye produksjonsutstyr i eget eie. Dette og mye av håndverkerstaben vår er lokalisert i Nannestad, slik at vi raskt kan ta nye oppdrag, og evt. fullføre oppdrag på hele Romerike, Hadeland og Oslo. Vi har stor kapasitet på plass støpt betong, noe vi ofte utfører i underentrepriser på større bygge og anleggsprosjekter. Vi har også offentlige rammeavtale på vedlikehold og nybygg.