Reklamasjon

Er det en kritisk reklamasjon:
Meld den inn, og ring: 63 99 62 00

Husk! 

Registrer kun en reklamasjon/sak pr. innsending.

Alle påkrevde felt merket* må fylles ut for å få sendt inn skjemaet.

Ved skader og avvik, må bilder legges ved i skjemaet.

Vise det seg at reklamasjonen ikke berettiget, kan det medføre at vi fakturere for kostnader som påløper i saken.