Reklamasjon

Husk!

Registrer kun en reklamasjon/sak pr. innsending.

Ved skader og avvik, må bilder legges ved i skjemaet.

Vise det seg at reklamasjonen ikke berettiget, kan det medføre at vi fakturere for oppmøtet og brukt tid.