Totalentreprenør – Totalentreprise

Aas & Nordal AS er en veletablert entreprenør lokalisert på Nannestad, som utfører totalentrepriser i Oslo og på Romerike. Vi utfører ulike entrepriseformer, fra mindre prosjekter til betongentrepriser og totalentrepriser for både private og offentlige byggherrer. Som entreprenør tar ansvar for hele utførelsen, fra start til slutt, og sikrer kvalitet og pålitelighet gjennom hele prosessen.

Totalentreprise

Totalentreprise er en effektiv og kostnadsbesparende entrepriseform som gir byggherre en enklere prosjekthåndtering, samtidig som den sikrer bedre kontroll over både kostnader og fremdrift. Som totalentreprenør tar vi på oss ansvaret for hele prosessen, fra den innledende planleggingen og prosjekteringen til gjennomføringen av byggeprosessen. Dette inkluderer kalkulering, koordinering av ulike fag, oppfølging av utførende arbeid og sikring av at sluttresultatet møter kundens krav og forventninger. Ved å være den eneste kontaktpersonen for byggherren, reduseres kompleksiteten og behovet for oppfølging fra deres side, noe som frigjør verdifull tid og ressurser.

Vårt team består av eksperter innen sine respektive områder, som gir oss en betydelig tverrfaglig kapasitet. Vi er meget fleksible, som gjør det er mulig å tilpasse oss ulike prosjektkrav og sikre effektiv og smarte håndteringer av ulike utfordringer. Vi har flere faste samarbeidspartnere som vi samarbeider med tilpasset det aktuelle prosjektet. Resultatet skal oppfylle avtalt funksjoner og offentligrettslige krav.

I Aas & Nordal har vi stort fokus på HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) for å sikre trygge arbeidsforhold og bærekraftige løsninger.

Søknadsplikt

Alle nybygg er underlagt søknadsplikt, og vi sikrer at byggesaken følges opp nøye gjennom vårt samarbeid med arkitekten.
Når man velger entrepriseformen totalentreprise, forenkler vi prosessen for byggherren ved å la dem bestille en funksjon, for eksempel en type bolig og antall enheter. Deretter tar vi ansvar for prosjektering i samarbeid med rådgivende, med sikte på å levere en god utførelse i henhold til preaksepterte ytelser eller våre egne prosjekterte løsninger. Alt i samsvar med gjeldende lov og forskrifter

En åpen byggeprosess

I Aas & Nordal er opptatt av at prosjektgjennomføringen er transparent mellom byggherre, totalentreprenør (oss), rådgivere, byggherrerepresentant og underentreprenører. Vi bruker derfor digitale hjelpemidler i gjennomføringen av prosjekter.

Ta kontakt med våre spesialister

Robert Norbeck
Daglig leder
Ole-Martin Haug
Prosjektutvikler
Bjørn Aamold
Prosjektleder
Roy Nordal
Prosjektleder

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt med våre dyktige fagfolk

Ønsker du å vite mer om oss og våre tjenester, ta kontakt så finner vi den beste løsningen for ditt prosjekt.