Rehabilitering og restaurering

Aas & Nordal AS har lang erfaring innen rehabilitering av bygg og restaurering av gamle og verneverdige bygninger. Vi gjennomført restaureringsprosjekter for både private og offentlige eiendommer.

Når det gjelder å ta vare på eksisterende bygninger, er det viktig å skille mellom rehabilitering og restaurering. Rehabilitering fokuserer på å gjøre bygget i stand til å møte dagens krav til bruk og sikkerhet, mens restaurering handler om å bevare historiske eller verneverdige bygninger.

Som totalentreprenør innehar vi bred kunnskap om ulike former for rehabilitering. Vi er godt kjent med alle krav knyttet til arbeid med verneverdige og fredede bygninger. For prosjekter som krever godkjenning, bistår vi i søknadsprosesser og sørger for at alle nødvendige tillatelser og retningslinjer blir nøye fulgt.