Om oss

Aas & Nordal Entreprenørforretning AS har 31 dyktige ansatte. Med godt rekrutteringsarbeid får våre kunder bransjens beste håndverkere og prosjektledere på sine prosjekter igjennom oss eller av oss. Vi setter kompetanse i fokus, og vårt fokus på kvalitet kan ses på våre utførte arbeid. Vi besitter en bred fagligkompetanse bestående av eksperter på sine områder, noe som gjør at vi har stor tverrfaglig kapasitet. En av våre styrker er at vi kan påta oss totalentrepriser og at vi er svært fleksible.

Vår historie

Firmaet ble etablert i 1957 som eneeierforetak med firmanavnet "Byggmester Trygve Aas". I 1974 ble dette firmaet omgjort til aksjeselskap, og fra 1977 til juni 1980 var firmaet et arbeidsfelleskap med Nordal AS. Dette selskapet ble omdannet til aksjeselskap i 1980 med navnet "Aas & Nordal AS." I januar 1999 ble firmastrukturen endret ved en oppsplitting av entrepenørvirksomheten og eiendomsdelen i selskapet. Eiendomsenheten beholdt det opprinnelige firmanavnet, og det nye entrepenørselskapet fikk navnet "Aas & Nordal Entrepenørforretning AS". Firmaets filosofi er allsidighet. En forsøker å utføre byggeoppdrag innen alle typer entreprisekontrakter. I tillegg utføres service og skadesanering.

Orientering om bedriften

Aas & Nordal Entreprenørforretning AS har siden juni 2007 hatt rammeavtale med Akershus Fylkeskommune. Oppdragene for AFK består av vedlikehold, nybygg på videregående skoler og tannklinikker. Aas har siden 2005 hatt rammeavtale med Akershus Universitetssykehus. Oppdragene her består stort sett av vedlikehold og omgjøringer på sykehuset og på Ahus sine bygninger (avdelinger). 

 

Startet i 2002 en omfattende rehabilitering av ulike bygninger på Skrivergården Hovind Østre i Ullensaker, i samarbeid med byggherre Halvor Tangen og Riksantikvaren.Vi startet med låven i 2002-2004 og Hovedbyggningen 2005-pågår. Sommer 2010 begynte vi med staburet dette arbeidet pågår. For øvrig har bedriften mange prosjekt av forskjellig størrelser for Lørenskog, Skedsmo, Nannestad og Sørum kommune.

Kvalitetspolitikk

Aas & Nordal har behov for konsulentbistand innen diverse prosjekteringsoppgaver. For øvrig benyttes lokale leverandører, underentreprenører o.l. Det dreier seg om tjenester for graving og masseflytting, stålarbeidere samt malere og gulvleggere, spesielle murerarbeid, elektro, VVS, spesielle fasademontering, etc. samt materialleveranser til byggeplassene. Ledelsen og ansatte søker å utføre arbeidet med høyest mulig kvalitet og med størst mulig sikkerhet mot feil og skader / ulykker. For å oppnå dette motiveres både ledelse og ansatte til å innarbeide KS-systemet i sitt daglige arbeide slik at det hele blir en del av bedriftskulturen. For å oppnå riktig kvalitet forlanges det at ansatte på alle nivåer samt øvrig tilknyttet personell og bedrifter alltid arbeider for å høyne kvaliteten på vår service. Ledelsen anser at de systemer som her blir beskrevet vil føre til at den kvalitet som er ønsket av kunden vil bli tilfredsstilt på best mulig måte.

Våre medarbeidere på kontoret

Robert Norbeck

Daglig leder

  40 67 50 08

robertn@aas-nordal.no

Terje Kjærvik

Prosjektleder

  90 19 06 99

 terjek@aas-nordal.no

Bjørn Aamold

Prosjektleder

  90 02 90 64

 bjorna@aas-nordal.no

Roy Nordal

Prosjektleder

  91 38 20 77

royn@aas-nordal.no

Ole-Martin Haug

Prosjektutviklingssjef

  99 52 12 60

omh@aas-nordal.no

Stian Magnussen

Anbud/Kalkulasjon

  95 90 62 72

stianm@aas-nordal.no

Thomas  Berglie

Prosjektkordinator

  90 60 69 22

 thomasb@aas-nordal.no

Godkjenninger:

  • Godkjenningsmerket for mersterbrev
  • Logoen til Byggmesterforbundet
  • Godkjenningsmerket for sentral godkjenning for ansvarsrett